Tag: Dymarki Świętokrzyskie

Nowa Słupia

Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi

Dymarki Świętokrzyskie to coroczna impreza plenerowa organizowana w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry. Impreza w tym roku odbędzie się już w dniach 15 -17 sierpnia. To 48 edycja wydarzenia, którego główną atrakcją jest pokaz wytopu żelaza w piecach ziemnych metodą sprzed 2000 lat. […]

Dodano: 26 lipca 2014r.

Tagi: Bajm Dymarki Świętokrzyskie Nowa Słupia

Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki to impreza, na której starannie opracowaną scenografię (rekonstrukcję narzędzi, ozdób, strojów i broni) połączono z prezentacją starożytnego hutnictwa z pokazami innych dziedzin wytwórczości tego czasu, których świadectwa znane są ze źródeł archeologicznych. Zespołowe badania nad starożytnym hutnictwem w Górach Świętokrzyskich rozpoczęto w 1955 roku. Żużel pozostawiony przez starożytnych hutników stał się pierwszym obiektem zainteresowania naukowców. Dzięki badaniom archeologicznym zostały odsłonięte i zadokumentowane licznepozostałości starożytnych piecowisk grupujących ślady pracy zespołów − od kilkunastu do kilkusetpieców dymarskich. Badania metalurgiczne i doświadczalne wytopy umożliwiły odtworzeniestarożytnego procesu uzyskiwania żelaza. 50 lat temu w Nowej Słupi powstało Muzeum StarożytnegoHutnictwa Świętokrzyskiego, a od 1967 roku rozpoczęto prezentację wyników badań w czasie imprezyplenerowej zwanej po dziś Dymarkami Świętokrzyskimi. Główną atrakcją przedsięwzięcia jest rekonstrukcja uzyskiwania żelaza prowadzona na tzw.Piecowisku − przestrzeni wydzielonej dla eksperymentalnych pokazów u stóp Łysej Góry. Starożytny piec dymarski posiadał część dolną, tzw. kotlinkę w formie wykopanej w ziemi owalnej jamy o średnicy ok. 50 cm. Część nadziemną stanowił szyb zbudowany z kształtek wykonanych z lessu z domieszką krótko ciętej słomy. […]

Dodano: 17 sierpnia 2012r.

Tagi: dla dzieci dla rodziców Dymarki Świętokrzyskie

JR

Patronaty

FASHION DEMOCRACY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zamknij