Spędzanie czasu z dzieckiem – na tworzeniu prac plastycznych

Dodano: 23 stycznia 2013r.

Nie od dzisiaj wiadomo, że regularne spędzanie czasu z dzieckiem – na tworzeniu prac plastycznych, ma pozytywny wpływ na jego kreatywnoœć, zdolnośœci manualne i rozwój jego inteligencji. Taką także teorię opracował już na początku lat 80 tych, amerykański psycholog, doktor Howard Gardner.
W swojej książce, wyszczególnił on 8 typów inteligencji jakie posiada człowiek. Nawiązał również do tego, że regularne poœwświęcanie czasu dziecku – najkorzystniej wpływa na wzrost jego inteligencji wizualno-przestrzennej, ruchowej, przyrodniczo-naturalistycznej oraz przestrzennej. Nie znaczy to jednak, że pośœrednio nie wpływa to na rozwój innych typów takich jak inteligencja matematyczno-logiczna, inter i intra personalna i muzyczna.

Uzależnione jest to w dużej mierze od tego – ile boźdŸców działa na dziecko w momencie tworzenia prac. Profesor Gardner udowodnił również, że nawet pojedyncze i krótkotrwałe tworzenie prac intelektualnie stymulujących, takich jak choćby wybór zdjęć do foto kalendarza, poprawia koncentrację dziecka i wzmaga jego kreatywne myśœlenie. Aż 80% przebadanych przez niego dzieci wskazało taką zależnoœć. W dodatku, twierdzi on, że warto jest zadbać o równoczesne stymulowanie dziecka kilkoma boźdŸcami naraz. Nie można jednak przesadzać, aby nie dekoncentrować dziecka lub demotywować go – gdy nie ma początkowych zdolnośœci do jednoczesnego wykonywania 2 lub 3 czynnoœci naraz. Zła synchronizacja twórczych stymulantów może okazać się nie tyle nieskuteczna, co nawet szkodliwa. Zadaniem rodzica jest przede wszystkim odpowiedni dobór bodŸców i umiejętne ich łączenie. Nawiązując do przykładu tworzenia ładnego foto kalendarza, rodzic może poprosić dziecko o odpowiedni wybór zdjęć do poszczególnych pór roku, ale jednoczeœnie stymulować jego myśœlenie włączając utwory lub odgłosy muzyczna kojarzące się z danym okresem roku kalendarzowego. Takie zabawy można modyfikować i urozmaicać na różne sposoby.

Jak widzimy na przykładzie tworzenia zwykłego foto kalendarza, twórcza współpraca z dzieckiem niesie ze sobą same korzyśœci – wystarczy, aby harmonogram i intensywnoœć ćwiczeń została odpowiednio dobrana. Dywersyfikacja i naprzemiennoœć takich ćwiczeń prowadzi do długotrwałych i korzystnych przemian w rozumowaniu i pojmowaniu œwiata dziecka. Profesor Gardner dowodzi, że wykonywanie prostych aczkolwiek systematycznych prac twórczych, nie tylko szybciej rozwija inteligencję i kreatywnoœć dziecka o 65%, ale równoczeœnie przyspiesza emocjonalny rozwój dzieci – aż o 72%. Jak się okazuje, to jak dziecko będzie radzić sobie z różnorodnymi sytuacjami w życiu zależy także od rodziców. Warto jest zatem poœwięcać czas dziecku i dbać o jego zdrowy i zrównoważony rozwój. Nie potrzeba na to ani wielu pieniędzy, ani wielu godzin. Kreatywnoœć potrzebna jest do tego, aby zajšc dziecko zgodnie z jego upodobaniami oraz według wczeœniej wspomnianych zagadnień – to powinno być największym wyzwaniem dla rodziców w tym procesie.
Może twoje dziecko również ma artystyczne zapędy? Wykorzystaj to póki czas!

Żródło: materiał dostarczony przez agencję.

Poinformujemy Cię o kolejnych treściach.

Poinformuj nas o ciekawym artykule! | +
JR

Patronaty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zamknij