Polityka równości w edukacji przedszkolnej na Dolnym Śląsku – forum!

Fundacja na Rzecz Równości zaprasza do udziału w Otwartym Forum, dotyczącym  „Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej: prawda czy fikcja?”, które odbędzie się 9 listopada 2012 r. o godzinie 17.30 w sali Sektora 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Jak wynika z badań pilotażowych przeprowadzonych przez Fundację na Rzecz Równości – „dziewczynki w czasie zabawy są grzeczne i spokojne, a chłopcy głośni i bardziej aktywni”.
Jest to, jak zauważyli eksperci, problem nierównego traktowania, który ma swoje źródło w wychowaniu domowym.

Ideą dyskusji jest wymiana doświadczeń, opinii, poglądów obywateli przy współudziale ekspertów. Celem tego spotkania jest przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytania o potrzebę edukacji równościowej dzieci w wieku przedszkolnym. Do udziału w Forum zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, którym problem edukacji równościowej jest bliski, którzy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi poglądami, spostrzeżeniami i wątpliwościami.

Wspólne spotkanie stwarza możliwość na wyrażenie swoich poglądów, dyskusję o ważnych dla siebie problemach, pozwala szukać rozwiązań lub wchodzić w interakcje z innymi uczestnikami zgromadzonej społeczności.  Zgodnie z ogólną zasadą, forum jest spotkaniem otwartym i dostępnym dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy status ekonomiczny.

Wymiana doświadczeń może okazać się bezcenna dla rekomendacji konkretnych działań w zakresie wspomagania edukacji w propagowaniu polityki równościowej, które  w sposób kompleksowy i trwały będą wyrównywały szanse kobiet i mężczyzn w społeczności regionalnej Dolnego Śląska na poziomie edukacji przedszkolnej.

Autor:

Serwis dla rodziców, wydarzenia, wywiady, recenzje

Poinformujemy Cię o kolejnych treściach.

Poinformuj nas o ciekawym artykule! | +
JR

Patronaty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zamknij