KOT – VI ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Dodano: 13 listopada 2011r.

Tagi: ,

Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w VI ogólnopolskim konkursie plastycznym KOT. Konkurs będzie prezentacją możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymianą doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-24 lat. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie na temat kota, gdyż celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat kota.

Prace należy nadsyłać do 26 stycznia 2012 r., a uroczysty finisaż wystawy odbędzie się 26 lutego 2012 o godzinie 12.00 w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20. Ponadto prace biorące udział w wystawie pokonkursowej będzie można nabyć na aukcji charytatywnej po finisażu 26 lutego 2012. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na wrocławskie Schronisko dla Zwierząt.

Więcej o konkursie poniżej.

Przykładowe tropy:

· Kot na przestrzeni wieków – w wielu kulturach miał znaczenie symboliczne, metafizyczne i religijne. Jego kult istnieje nadal w wielu krajach

· Kot i jego charakter – mimo wrażenia zwierzęcia domowego, jest drapieżnikiem chodzącym „własnymi drogami”. Jego charakter i zachowanie burzą myśl o miękkiej przytulance. Jego charakter, to symbol przeciwności: miłości i agresji, przywiązania i odrębności…

· Kot to zwierzątko – zwinne i zwinięte, puszyste i zupełnie łyse, białe i czarne. Jego postaci mogą być różne…

· Kot i człowiek – wrażliwość na potrzeby zwierząt żyjących wśród nas…

· Kot w rodzinie – kot jako część ogniska domowego…

· Kocia mama i tata – koty ze swoim potomstwem..

· Kot i pies – miłość czy nienawiść…

· Kot i jego legenda – kot czarownicy, czarny kot…

· i inne…..

Konkurs będzie prezentacją możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymianą doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-24 lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół .
2. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę.
Maksymalna ilość prac z placówki – 15
3. Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.
4.Format pracy nie może przekraczać wymiarów:
– 100 x 70 cm – dla malarstwa, rysunku i grafiki;
– 40 x 40 x 40 cm – dla ceramiki i form przestrzennych.
5. Prace nie powinny być oprawione. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne informacje o autorze: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa
i adres placówki/szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Do wysyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki.
6. Prace należy przesyłać na adres organizatora: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 do 20 stycznia 2012r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata w wysokości 35 zł od placówki na konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,
89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 tytuł wpłaty „Konkurs KOT”.
Potrzebę wystawienia rachunku proszę sygnalizować na adres: mdkkopernik.imprezy@gmail.com – podając nazwę, adres i NIP placówki.
8. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-17, 18-24 lat.
W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
9. Prace nadesłane na konkurs, zakwalifikowane do wystawy oraz nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac.

Dodatkowe informacje:
Uroczysty finisaż wystawy odbędzie się 26 lutego 2012 o godzinie 12.00
w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu,
przy ul. Kołłątaja 20. Regulamin oraz wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora: www.mdk.wroclaw.pl

Osoby nagrodzone i laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej będzie można nabyć na aukcji charytatywnej po finisażu 26 lutego 2012. Dochód z aukcji będzie przeznaczony na wrocławskie Schronisko dla Zwierząt.

 

Poinformujemy Cię o kolejnych treściach.

Poinformuj nas o ciekawym artykule! | +
JR

Patronaty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zamknij